ZASADY REZYGNACJI Z REZERWACJI SZKOLEŃ SZKOŁY GÓRSKIEJ

W przypadku rezygnacji z rezerwacji imprezy, Szkoła Górska uprawniona  jest do pobierania od Turystów następujących opłat:
- 100% całkowitego kosztu zaliczki na poczet rezerwacji, gdy rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni przed pierwszym dniem szkoelnia lub gdy
Turysta nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany.

- 50% całkowitego kosztu zaliczki na poczet rezerwacji, gdy rezygnacja nastąpi na mniej niż 21 dni przed pierwszym dniem rezerwacji.

Gdy rezygnacja nastąpi na więcej niż 21 dni przed pierwszym dniem, w którym Turysta zamierza rozpocząć korzystanie z szkolenia zaliczka rezerwacyjna oddawana jest w całosci z potrąceniem kosztów operacyjnych
Istnieje możliwosc przepisania zaliczki na inny termin rezerwacji bez dodatkowych kosztów.